กลับหน้ากิจกรรมวัด » พิธีแห่ศีลมหาสนิท

พิธีแห่ศีลมหาสนิท ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 2 มิถุนายน 2556

Photo album created with jAlbum 11 and PhotoBox