กลับหน้ากิจกรรมวัด » งานฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก