กลับหน้าแรก » โครงการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 นำพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กล่าวให้นักเรียนรับฟังในช่วงเข้าแถวเคารพธงชาติ ใน วันที่ 15 ธันวาคม 2559

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox