กลับหน้าแรก » กิจกรรมครู D.A.R.E. โครงการหลักสูตรการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาสพติดในเด็กนักเรียน

กิจกรรมครูแด โครงการหลักสูตรการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาสพติดในเด็กนักเรียน โรงเรียนธีรศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้น ป.5 โดยครู D.A.R.E ดาบตำรวจหญิง วิไลลักษณ์ ยางงาม เริ่มวันที่ 4 มกราคม 2560

jAlbum web gallery maker and PhotoBox