กลับหน้าแรก » อบรมโครงการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาระบบการเลือกตั้งของเทศบาลเมืองท่าผา

โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาระบบการเลือกตั้งขององค์กรปกครองเทศบาลเมืองท่าผาจัดโครงการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาระบบการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2559 23-24 สิงหาคม 2559 โดยเชิญวิทยาการจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรี

Gallery software for photographers and PhotoBox