กลับหน้าแรก » กิจกรรมมอบรางวัลเทควันโด sport heroแห่งชาติครั้งที่1

กิจกรรมมอบรางวัลเทควันโด sport heroแห่งชาติครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

แข่งขันเมื่อวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนธีรศาสตร์ มีนักกีฬาตัวแทนจำนวน 4 คน ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่

เด็กชายธนาทร เรืองสุวรรณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่

เด็กชายโภคิน อ้นพันธ์ุ

นางสาวกฤษณา ดีคำ

นางสาวภัทรลดา แก้วกระจ่าง

มอบรางวัลที่โรงเรียนธีรศาสตร์วันที่ 5 มิถุนายน 2560

jAlbum web gallery software and PhotoBox