กลับหน้าแรก » โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่...พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่...พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 22-30 ตุลาคม 2560

Gallery software for photographers and PhotoBox