กลับหน้าแรก » กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดรายการโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ SPORTS HERO แห่งชาติ ประจำปี 2560

กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดรายการโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ SPORTS HERO แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700ปี เมื่อวันที่ 14-17 กันยายน 2560 ปรากฏผลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ

1. นางสาวกฤษณา ดีคำ

2. นางสาวภัทรลดา แก้วกระจ่าง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

1. เด็กชายธนาทร เรืองสุวรรณ

2. เด็กชายโภคิน อ้นพันธ์

Gallery software for photographers and PhotoBox