กลับหน้าแรก » ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนธีรศาสตร์ ร่วมกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ในโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนธีรศาสตร์ ร่วมกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ในโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 จำนวน 25 ต้น วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

jAlbum - online photo sharing and PhotoBox