กลับหน้าแรก » มอบการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในชนิดกีฬาเทควันโด รอบคัดเลือกตัวแทนภาคที่ 2

มอบการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในชนิดกีฬาเทควันโด รอบคัดเลือกตัวแทนภาคที่ 2 เมื่อวันที่ 20-25 พฤศจิกายน 2560

ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง นักกีฬาโรงเรียนธีรศาสตร์ได้รับเลือกเป็นตัวแทนภาคจำนวนทั้งหมด 4 คน ได้แก่

1. ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ 2. ด.ญ.นฤมล แซ่ตั้น 3. นายชาติสุทธิ อินทสุวรรณ์ 4. น.ส.ภัทรลดา แก้วกระจ่าง

โดยคุณครูธนิต สุวรรณลักษณ์ เป็นผู้ฝึกซ้อม

Gallery software for photographers and PhotoBox