กลับหน้าแรก » การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ เกมนักสู้มุ่งสู่ฝัน

การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ เกมนักสู้มุ่งสู่ฝัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผู้ชนะลำดับที่ 1 และ 2 มีสิทธิ์ได้ทำการแข่งขันต่อที่ มหาวิทยาลัยรังสิต ในลำดับต่อไป รางวัลชนะเลิศ 1. ด.ญ.นฤมล แซ่ตั้น 2. ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง

jAlbum photography website storage and PhotoBox