กลับหน้าแรก » กิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน

กิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย ครู D.A.R.E. ดาบตำรวจหญิงวิไลลักษณ์ ยางงาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

jAlbum web gallery software and PhotoBox