กลับหน้าแรก » ฉลอง 25 ปี แห่งสังฆภาพ คุณพ่อเปโตรธาดา พลอยจินดา ชุดที่ 1