กลับหน้าแรก » กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันประกวดร้องเพลงเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

ณ เทศบาลเมืองท่าผา วันที่ 13 มกราคม 2561

1. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.พุฒิเมธ ปรีชานุมาศ ถ้วยรางวัล + เงิน 1,000 บาท

2. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชมเชย ด.ญ.รินรดา หลอยส่วน ถ้วยรางวัล + เงิน 1,000 บาท

เนื่องในงานวันเด็กของเทศบาลเมืองท่าผา

 

Gallery software for photographers and PhotoBox