กลับหน้าแรก » มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด ชมรมเทควันโด โรงเรียนธีรศาสตร์ แข่งตัวแทนระดับจังหวัด ในรายการ SPORTS HERO

มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด ชมรมเทควันโด โรงเรียนธีรศาสตร์ แข่งตัวแทนระดับจังหวัด ในรายการ SPORTS HERO เมื่อวันที่ 14-16 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนวัดลาดหญ้าวิทยา จ.กาญจนบุรี

ผลการแข่งขันดังนี้

รางวัล ชนะเลิศ ด.ญ.อทิมา ยันต์มโนมัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นางสาวกฤษณา ดีคำ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม ด.ช.ศิวกร พานพระศรี

jAlbum free web photo albums and PhotoBox