กลับหน้าแรก » คณะพยาบาลศาสตร์ ม.คริสเตียน จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิตให้แก่นักเรียนชั้น ม.1

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.คริสเตียน จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิตให้แก่นักเรียนชั้น ม.1 จัดเป็นฐานจำนวน 9 ฐาน ให้นักเรียนเข้ากิจกรรมฐาน ฐานละ 9 -10 คน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

jAlbum photography website storage and PhotoBox