กลับหน้าแรก » มอบรางวัลการทดสอบความรู้ ไบเบิ้ลคอนเทสต์ครั้งที่ 16 และมอบเงินออมสินมหาพรต ปีกรศึกษา 2560

มอบรางวัลการทดสอบความรู้ในโครงการไบเบิ้ลคอนเทสต์ครั้งที่ 16 หัวข้อ "พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว" ประจำปีการศึกษา 2560

มีคะแนนผ่านเกณฑ์ดังนี้

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่ เด็กหญิงณัฐชานันท์ วงษา

ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ได้แก่ เด็กชายวิศรุฬห์ บุญล้อ

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ เด็กหญิงณัฐฎาภรณ์ วงษ์

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ เด็กหญิงสาธิดา แสงเทียน

 

และมอบเงินออมสินมหาพรต ปีการศึกษา 2560 ยอดเงินกระปุกออมสินมหาพรต 27,184.75 บาท มอบให้คุณพ่อธาดา เพื่อนำไปให้กับศูนย์พัฒนาสังคมสงเคราะห์สังฆมณฑลราชบุรี

jAlbum - customizable web photo albums and PhotoBox