กลับหน้าแรก » มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดรายการราชบุรีโอเพ่น

การแข่งขันเทควันโด รายการราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 7 ณ ราชุบรี ยิมเนเซี่ยม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560

รางวัลที่ได้

รางวัลชนะเลิศ

1. ด.ช.ณัฐภัทร นาคขโนง

2. ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

1. ด.ช.พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์

2. ด.ญ.ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

1. ด.ญ.นีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์

2. ด.ช.โภคิน อ้นพันธุ์

3. ด.ช. พีรวิชญ์ ศรีสุวรรณ์

Create photo gallery websites with jAlbum and PhotoBox