กลับหน้าแรก » การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 33

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ พ.ศ.2560
โรงเรียนธีรศาสตร์ได้ส่งนักกีฬาเข้าคัดตัวแทนรอบจังหวัดราชบุรี รอบระดับภาค 2 จึงได้เป็นตัวแทนแข่งขันรอบประเทศ

รางวัลที่ได้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทต่อสู้เดี่ยวหญิงน้ำหนักไม่เกิน 55 กิลิโลกรัม นางสาวภัทรลดา แก้วกระจ่าง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทต่อสู้เดี่ยวหญิงน้ำหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัม นางสาวกฤษณา ดีคำ

ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนในครั้งนี้
1. นางสาวศิริวรรณ ประสิทธิ์สัตยา
2. เด็กหญิงนฤมล แซ่ตั้น
3. เด็กหญิงนีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์
4. นายชาติสุทธิ อินทสุวรรณ์

Create online photo albums with jAlbum and PhotoBox