กลับหน้าแรก » การแข่งขันเทควันโด THE EMPEROR CHAMPIONSHIP

การแข่งขันเทควันโด THE EMPEROR CHAMPIONSHIP ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 มอบรางวัลที่โรงเรียนวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ผลการแข่งขันเป็นดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่

ด.ช.พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์

ด.ช.โภคิน อ้นพ้นธุ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่

ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ

ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ

ด.ช.สุทธิพงศ์ โพธิบุตร

jAlbum - customizable web photo albums and PhotoBox