กลับหน้าแรก » กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

บาทหลวงธาดา พลอยจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และประธานนักเรียนนำนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จัดขึ้นในวันที่ 26 มิถนายน 2560

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox