กลับหน้าแรก » มอบรางวัลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย การแข่งขันวาดภาพและการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์

กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ มีรายการดังนี้

1) รางวัลการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถม ได้รับรางวัลชมเชย ผู้เข้าแข่งขันดังนี้

1. ด.ญ.ฐานิสรา เชี่ยวชาญ

2. ด.ญ.จิรวดี ศรีคำ

3. ด.ญ.ณัฐิยากร จันทร์เปรม

2) รางวัลการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยม ได้รับรางวัลชนะเลิศ

1. ด.ช.กฤษฏ รุ่งกระจ่าง

2. ด.ญ.รุ่งทิพย์ ยะคำดุก

3. ด.ญ.รมย์ธีรา ขันธ์เครือ

3) รางวัลการวาดภาพเพื่อสันติภาพครั้งที่ 18 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่

ด.ญ.จีรนันท์ กรวิจารณ์ศิลป์

4) การแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่9 ครั้งที่ 20

ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่

1. ด.ช.ปิยะณัฐ เหมศรี

2. ด.ญ.นภาพร รัตนสิริรัตนกุล

3. ด.ญ.พัชรเนตร ชื่นจำรัส

jAlbum free web photo albums and PhotoBox