กลับหน้าแรก » มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด แมทไทเกอร์ ไทซองคิยองคัพครั้งที่ 13

มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด แมทไทเกอร์ ไทซองคิยองคัพครั้งที่ 13 แข่งขันเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ อาคารชาญชัยอะเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปรากฏผลดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ1
1. ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง    
     
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    
1. ด.ญ.นฤมล แซ่ตั้น 2. ด.ช.ปุณยวัฒน์ โพธินันทวงศ์ 3. ด.ญ.ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ
     
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
1. ด.ญ.นีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์ 2. ด.ช.พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์ 3. ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ
4. ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย    
     
การแข่งขันเทควันโด รายการสามอ่าว ณ สนามกีฬากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รองชนะเลิศอันดับ 1    
ด.ช.นิติกร รุ่งกระจ่าง    

jAlbum - online photo sharing and PhotoBox