กลับหน้าแรก » มอบรางวัลทางวิชาการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 


1.

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี มอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) (คุณครูประวิทย์ มอบให้คุณพ่อ

2.

การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ที่โรงเรียนวิสุทธรังสี วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ

- ด.ญ.คริสมาส ชวลิตบำรุง ม.2

- ด.ญ.พิมญาดา นิลวรรณา ม.2

- ด.ญ.พัชร บุญชุ่ม ม.2

3.

การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 500 บาท

- ด.ช.วิพุธ เทียนวันเพ็ญ ป.6

4.

การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี วันที่ 18 สิงหาคม 2660

- ด.ญ.พัชรพร บุญชุ่ม ม.3 รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร และ เงินรางวัล 1000 บาท

- ด.ญ.พิมญาดา นิลวรรณา ม.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติ และ เงินรางวัล 500

Create online photo albums with jAlbum and PhotoBox