กลับหน้าแรก » กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด การแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด การแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 28 สิงหาคม 2560

1.

การแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการ มหาวิทยาลัยบูรพา แชมป์เปี้ยนชิพ ณ แปซิฟิค ปาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

    ด.ญ. นฤมล แซ่ตั้น

 

2.

รางวัลการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560

1) รางวัลชนะเลิศ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.4-6 เงินรางวัล 700 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
    - ด.ญ. ฐานิสรา เชี่ยวชาญ
    - ด.ญ. จิรวดี ศรีคำ
    - ด.ญ. ณัฐิยากร จันทร์เปรม

2) รางวัลตอบปัญหาวิทยาศาตร์ ระดับ ป.4-6 เงินรางวัล 500 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
    - ด.ช. วิพุธ เทียนวันเพ็ญ
    - ด.ช. ภัทรพล ฉินสุขสกุล

3) รางวัลรองชนะเลิสอันดับ 1 การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 เงินรางวัล 500 บาท
    - ด.ช. ปิยะณัฐ เหมศรี
    - ด.ญ. พัชรพร บุญขุ่ม

4) รางวัลชมเชย การวาดภาพวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
    - ด.ญ.จีรนันท์ กรวิจารศิลป์

3.

การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยม เป็นการแข่งขันระดับประเทศ ที่ จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่
    - ด.ญ. รมย์ธีรา ขันธ์เครือ
    - ด.ญ. รุ่งทิพย์ ยะคำดุก
    - ด.ช. กฤษฎา รุ่งกระจ่าง

 

4.

การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทย ระดับ จังหวัด เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 130 โรงเรียน

ผลการแข่งขันดังนี้

ระดับประถม
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 1,800 บาท และมีรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดีของสโมสรไลออนส์ 2,000 บาท พร้อมหนังสืออาเซียน 1 ชุด
    - ด.ญ. ณัฐณิชา ทองนุ่ม
    - ด.ญ. เบญญาภา วรพิทักษ์กุล
    - ด.ญ. รมิตา ชัยยาวัฒน์

ระดับมัธยม
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 1,200 บาท และมีรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดี ของสโมสรไลออนส์ 1,000 บาท พร้อมหนังสืออาเซียน 1 ชุด
    - ด.ช. ปิยะณัฐ เหมศรี
    - ด.ญ. นภาพร สิริวัฒนกุล
    - ด.ญ. พัชรเนตร ชื่นจำรัส

 

jAlbum - customizable web photo albums and PhotoBox