กลับหน้าแรก » กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด

กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดรายการ "เพื่อผันเพื่อวันเกียรติยศ" ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

1. น.ส.นฤมล แซ่ตั้น

2. ด.ช.พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์

3. ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

1. ด.ญ.นีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์

2. ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ

3. ด.ช.ปุณยวิชญ์ โพฑินันทวงศ์

4. ด.ช.ธัญตะวัน อิ่มทรัพย์

5. ด.ช.พีริวิชญ์ ศรีสุวรรณ์

6. ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย

Create online photo albums with jAlbum and PhotoBox