กลับหน้าแรก » การแข่งขันเทควันโด ในรายการ THE EMPEROR แชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี แข่ง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561

 

วันที่ 5 พฤศจิกายน มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด ในรายการ THE EMPEROR แชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี แข่งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561
       รางวัลรองชนะเลิศ
          1. ด.ช. ปรีดา วรพิทักษ์กุล
          2. ด.ช. ณัฐภัทร นาคโขนง

       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
          1. ด.ช.พีระวิชญ์ ศรีสุวรรณ์
          2. ด.ช.วรัท สุขการณ์
          3. ด.ช.นิติกร รุ่งกระจ่าง

jAlbum free web photo albums and PhotoBox