กลับหน้าแรก » รางวัลร้องเพลงพระราชนิพนธ์ แข่งขันเมื่อ 13 ตุลาคม 2561

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 มอบรางวัลร้องเพลงพระราชนิพนธ์ แข่งขันเมื่อ 13 ตุลาคม 2561

 

1. รางวัลการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ณ ศูนย์การค้า The Explace Mall เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ได้รับรางวัล
    รองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

       เด็กชายธนาทร เรืองสุวรรณ
     

jAlbum photo album software and PhotoBox