กลับหน้าแรก » การรับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดโครงการทักษะภาษาจีนนานมี

การรับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดโครงการทักษะภาษาจีนนานมี ผู้ที่รับถ้วยพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ เด็กชายธนาทร เรืองสุวรรณ

jAlbum web gallery maker and PhotoBox