กลับหน้าแรก » กิจกรรมมอบรางวัลในโอกาส วันพระคัมภีร์ 2018

กิจกรรมมอบรางวัลในโอกาส วันพระคัมภีร์ 2018

1. รางวัลชนะเลิศภาพระบายสีระดับสังฆมณฑลราชบุรี ได้แก่
       ด.ญ.กัญฐิกา หลีเกษม นักเรียนชั้น ป.5 ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท

2. รางวัลชมเชยวาดภาพระบายสีระดับสังฆมณฑล ได้แก่
       ด.ญ.ปุญญิศา พัฒนประดิษฐ์ นักเรียนชั้น ม.3 ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท

3. รางวัลภาพระบายสีงานสัปดาห์พระคัมภีร์ วันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 ได้แก่
       ด.ญ. พิม์มาดา ป.2/2
       ด.ญ. ธัญลักษณ์ ป.3/3
       ด.ญ. วารีกานต์ ป.4/3
       และ ด.ญ.กัญฐิกา ป.5/1

Create online photo albums with jAlbum and PhotoBox