กลับหน้าแรก » มอบรางวัลการแข่งขันร้องเพลงรายการ NEW STAR AURA SHINE และ การแข่งขันเทควันโดรายการราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 8

การแข่งขันร้องเพลงรายการ NEW STAR AURA SHINE ชิงด้วยเกียรติยศ จากสมาคม แม่บ้านตำรวจ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี

     รางวัลนักร้องยอดเยี่ยมชาย

        ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ

     รางวัลนักร้องดีเด่น

        ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ

การแข่งขันเทควันโด ในรายการราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 8 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง

     รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม

        คุณครูธนิต สุวรรณลักษณ์

     รางวัลชนะเลิศ

        ด.ญ.อรวรา แสงทอง

        ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง

        ด.ช.วรัท สุขการณ์

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

        ด.ช.พีระวิชญ์ ศรีสุวรรณ์

        ด.ช.โภคิน อ้นพันธุ์

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

        ด.ช.กันตพัฒน์ ศรีสกุลกาญจน์

        ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย

        ด.ช.ปริญวัฒน์ ทองขาว

        ด.ญ.นีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์

 

 

jAlbum free web photo albums and PhotoBox