กลับหน้าแรก » กิจกรรมมอบรางวัลเด็กดีเด่น และรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ

รายการที่ 1

ด.ญ. จีรนันท์ กรวิจารย์ศิลป์ ได้รับรางวัล "เด็กดีเด่น" เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับโล่ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 1000 บาท

รายการที่ 2

ด.ญ.ธนาทร เรืองสุวรรณ ได้รับรางวัล เด็กดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับ โล่ เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 5000 บาท

รายการที่ 3

ด.ช.ตรีชนาการ สกุลนี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันว่ายน้ำฟรีสไตล์ / ท่าผีเสื้อ / ท่ากรรเชียง 50 เมตร ชาย ในรายการของ จ.ราชบุรี

jAlbum - customizable web photo albums and PhotoBox