กลับหน้าแรก » รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา2559 ผลงานดีเด่น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมวันครู โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดราชบุรี จำนวน ๑,๒๐๐๐ คน

ณ หอประชุมอาคารจิรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี วันที่ 16 มกราคม 2562

 

โดยโรงเรียนธีรศาสตร์ได้เข้ารับรางวัล ดังนี้

รายการที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า

โรงเรียนธีรศาสตร์

ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ผลงานระดับดีเด่น

ประเภทสถานศึกษา สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

 

รายการที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า

บาทหลวงธาดา พลอยจินดา

ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ผลงานระดับดีเด่น

ประเภทบุคคล สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

 

รายการที่ 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า

นางสาวดวงพร พุฒจิระ

ได้รับรางวัล ครูดีศรีเอกชน

jAlbum - customizable web photo albums and PhotoBox