กลับหน้าแรก » รับรางวัล ครูสอนนาน 25 ปี และ บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ใน วันครูอำเภอบ้านโป่ง

พีธีรับรางวัล ครูสอนนาน 25 ปี และ บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ใน วันครูอำเภอบ้านโป่ง ประจำปี2562 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 มีรายการดังนี้

รายการที่ 1 รางวัลเกียรติรางวัลเกียรติบัตร “ครูสอนนาน 25 ปี” ได้แก่

1) นางกังสดาล เกียรติศิริ

2) นางสาวรุ่งอรุณ ประดิษฐ์กุล

3) นางสาวมัณฑนา พงษ์พินิจภิญโญ

4) นางสาวชุติมา สุถาพร

5) นางสมใจ รัตนพรชัย

 

รายการที่ 2 รางวัลเกียรติบัตร “บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น โรงเรียนธีรศาสตร์”

1) นางบุญจันทร์ สร้อยสมุทร

jAlbum web gallery maker and PhotoBox