กลับหน้าแรก » เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 กระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรและโล่ ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ด.ญ.จีรนันท์ กรวิจารศิลป์ ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น

คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 12 มกราคม 2562

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

jAlbum free web photo albums and PhotoBox