กลับหน้า » มอบรางวัลการประกวดขับร้อง Singing with Backing Track

การประกวดขับร้อง Singing with Backing Track. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ ได้รับรางวัลชมเชย

เนื่องในกิจกรรมฉลองคริสต์มาสประจำปี 2561

ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561

jAlbum photography website storage and PhotoBox