กลับหน้าแรก » โครงการกระป๋องออมสินมหาพรต ในหัวข้อยกมือไหว้ ใจขอบคุณ หนุนชีวิต ใกล้ชิดธรรมชาติ

คุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ ผู้อภิบาลศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี มาให้ข้อคิดเพื่อการแบ่งปันให้ผู้ยากไร้และข้อคิดให้ระลึกถึงพระคุณพ่อแม่ โครงการกระป๋องออมสินมหาพรต ในหัวข้อยกมือไหว้ ใจขอบคุณ หนุนชีวิต ใกล้ชิดธรรมชาติ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

Gallery software for photographers and PhotoBox