กลับหน้าแรก » ด.ญ.จีรนันท์ กรวิจารศิลป์ และ ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะทำชื่อเสียงให้จังหวัดราชบุรี

ด.ญ.จีรนันท์ กรวิจารศิลป์ และ ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ในฐานะทำชื่อเสียงให้จังหวัดราชบุรี

ได้รางวัลทุนการศึกษา คนละ 1000 บาท ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox