กลับหน้าแรก » รางวัลการแข่งขันทักษะทางศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานเปิดบ้านสาธิตทับแก้ววิชาการ เนื่องในโอาสครบรอบ 49 ปี วันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

รางวัลการแข่งขันทักษะทางศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานเปิดบ้านสาธิตทับแก้ววิชาการ เนื่องในโอาสครบรอบ 49 ปี วันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

1. ชนะเลิศ  โล่และเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2000 บาท การแข่งขันประกวดวาดภาพสีน้ำ ระดับ
          มัธยมศึกษาตอนต้น  งานเปิดบ้านสาธิตทับแก้ววิชาการ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
1)   เด็กหญิงจีรนันท์ กรวิจารณ์ศิลป์             ม.3/1


2. รองชนะเลิศ อันดับ 2 เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1500 บาท  การแข่งขันประกวดวาดภาพสีน้ำ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  งานเปิดบ้านสาธิตทับแก้ววิชาการ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

1)   เด็กหญิงปุญญิศา พัฒนประดิษฐ์      

       
3. รางวัลชมเชย  การแข่งขันประกวดวาดภาพสีน้ำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
งานเปิดบ้านสาธิตทับแก้ววิชาการ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

1)   เด็กชายหิรัญ     เปลี่ยนพุ่ม       

                   4. ชนะเลิศ โล่และเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2000 บาท การแข่งขันประกวดวาดเส้นแรเงา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  งานเปิดบ้านสาธิตทับแก้ววิชาการ  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

1)   เด็กหญิงจีรนันท์ กรวิจารณ์ศิลป์             ม.3/1


5. รองชนะเลิศ อันดับ 1 เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1500 บาท การแข่งขันประกวดวาดเส้นแรเงา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานเปิดบ้านสาธิตทับแก้ววิชาการ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

1)   เด็กชายหิรัญ     เปลี่ยนพุ่ม


6. รองชนะเลิศ อันดับ 2 เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1000 บาท การแข่งขันประกวดวาดเส้นแรเงา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานเปิดบ้านสาธิตทับแก้ววิชาการ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

1)   เด็กหญิงปุญณิศา   พัฒนประดิษฐ์


7. รางวัลชมเชย การแข่งขันประกวดวาดเส้นแรเงา ระะดับมัธยมศึกษาตอนต้น
งานเปิดบ้านสาธิตทับแก้ววิชาการ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

1)   เด็กชายสิปปกร  ลายจำปา
2)   เด็กชายธราธิป   ศรีสุวัฒโนทัย


8. ชนะเลิศ   โล่และเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2000 บาท     การแข่งขันประกวดวาดภาพ องค์ประกอบศิลป์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานเปิดบ้านสาธิตทับแก้ววิชาการ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

1)   เด็กชายหิรัญ     เปลี่ยนพุ่ม


9. รองชนะเลิศ อันดับ 1  เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท  การแข่งขันประกวดวาดภาพองค์ประกอบศิลป์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานเปิดบ้านสาธิตทับแก้ววิชาการ  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

1)   เด็กหญิงจีรนันท์    กรวิจารณ์ศิลป์             ม.3/1


10. รองชนะเลิศ อันดับ 2  เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท  การแข่งขันประกวดวาดภาพองค์ประกอบศิลป์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานเปิดบ้านสาธิตทับแก้ววิชาการ  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

1)   เด็กหญิงชลธิชา      แหยมแก้ว


11. รางวัลชมเชย   การแข่งขันประกวดวาดภาพองค์ประกอบศิลป์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานเปิดบ้านสาธิตทับแก้ววิชาการ  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

1)   เด็กหญิงปุญญิศา     พัฒนประดิษฐ์
2)   เด็กหญิงณัฐพร       จิตบรรจง

 

Create online photo albums with jAlbum and PhotoBox