กลับหน้าแรก » รางวัลการแข่งขันวาดภาพเพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 31 ระดับภาค งาน LION INTERNATIONAL PEACE POSTER CONTEST PEACE 2018-2019

รางวัลการแข่งขันวาดภาพเพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 31 ระดับภาค งาน LION INTERNATIONAL PEACE POSTER CONTEST PEACE 2018-2019 หัวข้อ “ Kindness Matters” โดย สโมสรไลออนส์สากล

รางวัล เกียรติบัตรชมเชย พร้อมเงินรางวัล 500 บาท  การแข่งขันวาดภาพเพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 31 ระดับภาค 
งาน LION INTERNATIONAL PEACE POSTER CONTEST  PEACE 2018-2019
หัวข้อ “ Kindness  Matters” 
โดย สโมสรไลออนส์สากล  เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2562


1)   เด็กหญิงปวริศา               ชลศฤงคาร       ป.5/1
2)   เด็กหญิงอริษา                แหยมแก้ว        ม.2/2
3)   เด็กหญิงวรรณษา             หวังชัย            ม.2/1
4)   เด็กชายพงตกานต์         เฮี้ยงเอี้ยง         ม.2/3
5)   เด็กหญิงศาสตราพิชญา   นันทสิริศิลป์      ป.5/1

jAlbum free web photo albums and PhotoBox