กลับหน้าแรก » กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ (รูปภาพชุดที่1)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ ครอบครัวธีรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรครู นักเรียน และชุมชน ทุกภาคส่วนของโรงเรียนที่มีส่วนร่วม

ในการสร้างผลงาน ชื่อเสียง และทำคุณประโยชน์ต่อโรงเรียน ในวันนี้มีสมาชิกของครอบครัวธีรศาสตร์ได้รับรางวัลต่างๆ รวมทั้งสิ้น 849 คน

เป็นนักเรียนอนุบาล 134 คน นักเรียนประถมและมัธยม 616 คน รับทุนการศึกษา 40 คน คุณครู 45 คน หน่วยงานชุมชนภายนอกโรงเรียน 14 คน

jAlbum photography website storage and PhotoBox