กลับหน้าแรก » มอบรางวัลการแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่, รางวัลการแข่งขันฟุตบอลและรางวัลการแแข่งขันเทควันโด