กลับหน้าแรก » มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ วันที่ 19-29 มีนาคม 2561

    การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-29 มีนาคม 2561
ทางโรงเรียนธีรศาสตร์ได้ส่งนักกีฬาตัวแทนระดับภาค เข้าแข่งขัน จำนวน 4 คน ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
นางสาวภัทรลดา แก้วกระจ่าง
    และยังมีนักกีฬาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันอีก 3 คน ได้แก่
1. นายชาติสุทธิ อินทสุวรรณ์
2. นางสาวนฤมล แซ่ตั้น
3. เด็กชายธนาทร เรืองสุวรรณ

jAlbum free web photo albums and PhotoBox