กลับหน้าแรก » มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดในรายการสวนผึ้งแชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่3 และรางวัลการแสดง Science Show

มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดในรายการสวนผึ้งแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ซึ่งในรายการเดียวกันนี้ยังได้มีการคัดตัวแทนจังหวัดในรายการเยาวชนแห่งชาติเพื่อแข่งขันในระดับภาคต่อไป รางวัลที่ได้ ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
       1. ด.ญ.นีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์
       2. ด.ช.ธันตะวัน อิ่มทรัพย์
       3. ด.ช.กันตพัฒน์ ศรีสกุลกาญจน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
     1. ด.ช.วรัท สุขการณ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
       1. ด.ช.สุนธวา สินสุข
       2. ด.ช.พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์
       3. ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ
       4. ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง
รายชื่อตัวแทนจังหวัดเพื่อแข่งขันระดับภาคต่อไป
       1. ด.ญ.นีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์
       2. ด.ช.โภคิน อ้นพันธุ์
       3. ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ
       4. ด.ช.พีระวิชญ์ ศรีสุวรรณ์
       5. ด.ญ.ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ

มอบรางวัลการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ดังนี้
  1.รายการการแข่งขัน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ระดับประถม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 7000 บาท
       1. ด.ญ.ฐานิสรา เชี่ยวชาญ
       2. ด.ญ.จิรวดี ศรีคำ
       3. ด.ญ.บุญญาพร ชื่นใจ

  2.รายการการแข่งขัน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ภาคกลาง เงินรางวัล 10,000 บาท และได้เป็นตัวแทน ไปแข่งขันต่อ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561
       1. นางสาวธิดารัตน์ แซ่เฮ้ง
       2. ด.ญ.เบญญาภา ปานรัตน์
       3. ด.ญ.เกศกนก ทองอ่อน

  3.รายการการแข่งขันองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รางวัลชนะเลิศภาคกลาง และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศที่อิมแพคเมืองทองธานีในวันที่ 24 สิงหาคม 2561
       1. ด.ช.นนทนันท์ นารี
       2. ด.ญ. ปิยากร เอี่ยมหรุ่น
       3. ด.ญ. สุธาสินีย์ เสตะพันธ์

Create online photo albums with jAlbum and PhotoBox