กลับหน้าแรก » มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ในรายการวิถีเพชรเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่2

 

มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ในรายการวิถีเพชรเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่2 ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561

     รางวัลทีมโรงเรียนธีรศาสตร์ ได้รับถ้วยคะแนนรวมชนะเลิศอันดับ 6

         มอบให้คุณพ่อธาดา พลอยจินดา

     รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม

        มอบให้ครูธนิต สุวรรณลักษณ์

     รางวัลชนะเลิศ

        ด.ช.พีรวิชญ์ ศรีสุวรรณ์

        ด.ช.กันตพัฒน์ ศรีสกุลกาญจน์

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

        ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ

        ด.ช.โภคิน อ้นพันธุ์

        ด.ช.ปริญวัฒน์ ทองขาว

        ด.ญ.อรวรา แสงทอง

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

        ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ

        ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย

        ด.ช.นิติกร รุ่งกระจ่าง

        ด.ญ.พรนภา นาทา

 

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox