กลับหน้าแรก » กิจกรรมมอบรางวัล เด็กดีเด่นจังหวัดราชบุรี และ การแข่งขันเทควันโด รายการเพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 9

มอบรางวัล จำนวน 2 รายการดังต่อไปนี้

 

1. รางวัล "เด็กดีเด่นจังหวัดราชบุรี" ประจำปี 2562 งานวันเยาวชนแห่งชาติ 2561 "ภูมิธรรม ภูมไทย เยาวชนรุ่นใหม่ ภูมิใจ แผ่นดินเกิด"
     รายชื่อผู้รับรางวัล ได้แก่

       เด็กชายธนาทร เรืองสุวรรณ

      ครูผู้รับผิดชอบ ได้แก่
      นายบุญลาภ กลิ่นอุบล


2.  รางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการเพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 รายชื่อผู้รับรางวัล ได้แก่

       1) เด็กชายโภคิน อ้นพันธ์
       2) เด็กชายนนทกร อ่อนละมัย

     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 รายชื่อผู้รับรางวัล ได้แก่
       1) เด็กชายปรีดา วรพิทักษ์วุกล
       2) เด็กชายณัฐภัทร นาคโขนง

      ครูผู้ฝึกซ้อมได้แก่
        นายธนิต สุวรรณลักษณ์


jAlbum photo album software and PhotoBox