กลับหน้าแรก » 16 ธันวาคม 62 มอบรางวัลตอบคำถามในงานสัปดาห์พระคัมภีร์

16 ธันวาคม 62 มอบรางวัลตอบคำถามในงานสัปดาห์พระคัมภีร์ จัดขึ้นในวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562

มอบรางวัล ตอบคำถามในงานสัปดาห์พระคัมภีร์ เมื่อวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562 ดังนี้

1. ด.ญ.พรรณปพร บุญพรหม ป.1/1
2. ด.ญ.ศิรประภา จันทร์เอม ป.2/3
3. ด.ญ.ญารินดา โอภาสรัตนพร ป.3/1
4. ด.ญ.วรารัจน์ พุกท่าไม้ ป.3/3
5. ด.ญ.ภิชญาภรณ์ ล้ำเจริญทรพัย์ ป.4/4
6. ด.ญ.นญาดา ฉิมฉลอง ป.5/1
7. ด.ช.หรัณย์ แซ่เล้า ป.5/4
8. ด.ช.ภาคิน คุ้มครอง ป.6/3
9. ด.ญ.กชกร บุญศรี ม.2/3
10. ด.ช.อชิระ แสงสว่าง ม.2/3
11. ด.ช.ภัทราวุธ ทาคำ ม.2/4
12. ด.ญ.ปรีชญา ช้างมาก ม.2/4

jAlbum image gallery software and PhotoBox