กลับหน้าแรก » 16 ธันวาคม 62 มอบรางวัลเทควันโดในรายการ เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง ชิงแชมป์ภาคกลาง ครั้งที่ 10

16 ธันวาคม 62 มอบรางวัลเทควันโดในรายการ เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง ชิงแชมป์ภาคกลาง ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี

การแข่งขันเทควันโด ในรายการ "เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง ชิงแชมป์ภาคกลาง" ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรีรี

ผลการแข่งขัน
1. โรงเรียนธีรศาสตร์ได้รับด้วยคะแนนรวมประเภทต่อสู้
2. คุณครูธนิต สุวรรณลักษณ์ ได้รับ โล่ รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม

รายการของนักกีฬา มีดังนี้

รางวัลเหรียญทอง 1. ด.ช.กันตพัฒน์ ศรีสกุลกาญจน์ ป.6/1
2. ด.ญ.พรนภา นาทา ป.6/1
3. ด.ช.ปวิช ดำรงพานิช ป.1/2
4. ด.ช.นิติกร รุ่งกระจ่าง ป.3/1

รางวัลเหรียญเงิน 1. ด.ญ.สราวลี ตันเทียว อ.3/3
2. ด.ช.ปุณยวัฒน์ โพธินันทวงศ์ ม.2/3
รางวัลเหรียญทองแดง 1. ด.ช.พีระวิชญ์ ศรีสุวรรณ์ ม.1/1
2. ด.ช.คุณากร กันจันทร์ ป.1/2
3. ด.ญ.ณัฎฐ์ณิชา สายมาอินทร์ ป.2/2
4. ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย ป.3

Create online photo albums with jAlbum and PhotoBox