กลับหน้าแรก » มอบรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำรายการสมุทรสงครามสวิมมิ่งคัพ ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทสงคราม

มอบรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำรายการสมุทรสงครามสวิมมิ่งคัพ ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม

   ด.ช.ธีรเทพ รุ่งวิไลเจริญ ชั้น ป.6/2
       - ท่ากบ 50 เมตร ได้รับรางวัล เหรียญทอง
       - ท่ากรรเชียง 50 เมตร ได้รับรางวัล เหรียญทอง
       - ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
       - ท่าผี้เสื้อ 50 เมตร ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
       - ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

   ด.ช.ตรีชนากานต์ สกุลณี ชั้น ป.5/1
       - ท่าผีเสื้อ 100 เมตร ได้รับรางวัล เหรียญทอง
       - ท่าฟรีสไตล์ 200 เมตร ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
       - ท่ากบ 100 เมตร ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
       - ท่าเดี่ยวผสม 200 เมตร ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
       - ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร ได้รับรางวัล ทองแดง

   ด.ช.กันต์ธีร์ โพธินันทวงศ์ ชั้น ป.6/2
       - ท่ากรรเชียง 50 เมตร ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

   ด.ช.ภานุเทพ ศรีมงคล ป.6/1
       - ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
       - ท่าผีเสื้อ 50 เมตร ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

   ด.ช.พีรวัฒน์ แสงเงิน ชั้น ป.6/1
       - ท่ากรรเชียง 50 เมตร ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
       - ท่ากบ 50 เมตร ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

   ด.ช.ปริญวัฒน์ ทองขาว์ ชั้น ป.4/2
       - ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

   ด.ช.ชวิน ทองขาว ชั้น ป.6/1
       - ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

   คุณครูผู้ผึกซ้อม คุณครูวิสุดา ขวาวอ่อน

jAlbum photography website storage and PhotoBox