กลับหน้าแรก » การประกวดร้องเพลงจีน โครงการส่เสริมความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมระหว่าไต้หวันกับไทย โดยสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย